Overlay-1.2.png

Wij helpen u als therapeut.

De  EMB-bloedtest

is een testmethode

waarbij er door middel van een

vingerprik capillair bloed wordt

afgenomen. Het bloed wordt vervolgens

onderzocht. Bij dit onderzoek wordt dan met zowel

een reguliere als complementaire bril gekeken naar het ingestuurde bloed en het eerder opgetekende ( klinisch)

verhaal van de patiënt. Ook wordt gecontroleerd op een

aantal complementaire waardes.

Man Doing Blood Test

Praktische informatie

De EMBtest is bedoeld voor alle mensen die in de

  gezondheidszorg werken en beschikken over vol-

    doende medische basiskennis. Denk hierbij aan

      orthomoleculair werkende therapeuten maar

        ook aan natuurgeneeskundigen, diëtisten, 

          voetreflexologen, gewichtsconsulenten,   

            osteopaten, (overgangs) verpleegkundigen,

              (electro) acupuncturisten, TCM’ers, meso-

                logen, fysiotherapeuten, drogisten,

                  apothekers, medisch specialisten, psy-

                    chologen en psychotherapeuten en

                      adviseurs zorgverzekeraars. De op-

                        leiding is op HBO niveau en een

                          minimale medische basiskennis

                            is wenselijk. U koopt de EMB

                              testsets voor € 9,95 excl. 21%

                                BTW: een set is compleet

                                  voor de gehele test, ver-

                                    dere materialen zijn niet

                                      nodig. Dit is exclusief

                                        de kosten voor het                                                             bijbehorende

                                            onderzoek. Dit

                                              kunt u kopen  

                                             bij Vitakruid

Microscope

EMB-

bloedtest

De EMB-bloedtest is een testmethode waarbij

er door middel van een vingerprik capillair bloed

wordt afgenomen. Het bloed wordt vervolgens

onderzocht. Bij dit onderzoek wordt dan met zowel

een reguliere als complementaire bril gekeken naar het

ingestuurde bloed en het eerder opgetekende ( klinisch)

verhaal van de patiënt. Ook wordt gecontroleerd op een

aantal complementaire waardes. Deze testmethode geeft

een uitslag waarbij de bloedwaarden van rode en witte

bloedcellen maar ook trombocyten (hematologisch bloedon-

derzoek) worden weergegeven. Verder geeft de testmethode

inzicht in optimale waardes qua vitaminen en mineralen en

eventuele absolute tekorten. 

 

De hiervoor beschreven testmethode als zodanig is niet wetenschap-

pelijk onderzocht en vervangt ook niet het reguliere bloedonderzoek.

De uitkomsten van deze onderzoeksmethode hebben voor de geschool-

de therapeut echter een meerwaarde voor zijn of haar praktijk. Deze onderzoeksmethode heeft namelijk zijn sporen verdiend door de

resultaten bij patiënten na het door hen opvolgen van de (mede)

o.b.v. de uitkomsten van de bloedtest gebaseerde adviezen. 

Wij horen terug van de aangesloten therapeuten dat

ongeveer 70-80% van de patiënten verbetering op-

merkt; patiënten herkennen zich ook vaak in de

uitslag. De suppletie adviezen die worden

gegeven zijn vaak wel wetenschappelijk

onderzocht en onderbouwd,

bijvoorbeeld b12 supplement

bij een b12 deficiëntie of

ijzer tabletten bij een

wat te lage

ijzerstatus.

 
 

Stuur ons een bericht

Heeft u een vraag? Bij EMBtest BV zijn we er om u als therapeut te helpen. Stuur ons een bericht, dan nemen we contact met u op.
 
Wij zijn alleen bereikbaar voor therapeuten, geen consumenten.

Bedankt