top of page
Overlay-1.2.png

Wij helpen u als therapeut.

De  EMBtest B.V. is een complementaire

praktijk die collegiale diensten levert o.b.v. een

intakeformulier en ingestuurd materiaal. EMB-test B.V.

levert uitsluitend diensten aan therapeuten en consulenten

(niet aan zorgconsumenten).

.

Man Doing Blood Test

Praktische informatie

De EMBtest is bedoeld voor alle mensen die in de

  gezondheidszorg werken en beschikken over vol-

    doende medische basiskennis. Denk hierbij aan

      orthomoleculair werkende therapeuten maar

        ook aan natuurgeneeskundigen, diëtisten, 

          voetreflexologen, gewichtsconsulenten,   

            osteopaten, (overgangs) verpleegkundigen,

              (electro) acupuncturisten, TCM’ers, meso-

                logen, fysiotherapeuten, drogisten,

                  apothekers, medisch specialisten, psy-

                    chologen en psychotherapeuten en

                      adviseurs zorgverzekeraars. De op-

                        leiding is op HBO niveau en een

                          minimale medische basiskennis

                            is wenselijk. Daarnaast dient de                                    zorgverlener Orthomoleculair                                         geschoold te zijn.

Microscope

EMB-test

De EMBtest is een combinatieconsult waarbij

er door middel van een vingerprik capillair bloed

wordt afgenomen. Het bloed wordt vervolgens

onderzocht. Bij dit consult wordt dan met zowel

een reguliere als complementaire bril gekeken naar het

ingestuurde bloed en het eerder opgetekende ( klinisch)

verhaal van de patiënt.

 

De hiervoor beschreven werkwijze als zodanig is niet wetenschap-

pelijk onderzocht en vervangt ook niet het reguliere bloedonderzoek.

De uitkomsten van deze onderzoeksmethode hebben voor de geschool-

de therapeut echter een meerwaarde voor zijn of haar praktijk. Deze onderzoeksmethode heeft namelijk zijn sporen verdiend door de

resultaten bij patiënten na het door hen opvolgen van de (mede)

o.b.v. de uitkomsten van de bloedtest gebaseerde adviezen. 

Wij horen terug van de aangesloten therapeuten dat

ongeveer 70-80% van de patiënten verbetering op-

merkt; patiënten herkennen zich ook vaak in de

uitslag. De suppletie-adviezen die worden

gegeven zijn vaak wel wetenschappelijk

onderzocht en onderbouwd,

bijvoorbeeld b12 supplement

bij een b12 deficiëntie of

ijzer tabletten bij een

wat te lage

ijzerstatus.

Diesten
Contact
bottom of page